Giró presenta la nova gama 100% cel·lulosa, totalment lliure de plàstic

Gener 2022

La Unió Europea ha posat el focus aquests darrers anys a disminuir la contaminació per plàstics i la Comissió Europea ha adoptat l'"Estratègia Europea per al plàstic en una Economia Circular” on estipula que per al 2030, tots els envasos han de ser reutilitzables, reciclables o compostables.

Giró, com a empresa compromesa amb el medi ambient continua treballant per aportar solucions sostenibles que satisfacin les necessitats dels diferents mercats, seguint les legislacions i normatives de cadascun dels països amb què treballem (entre els quals es troba l'agenda del 2030 abans esmentada).

Giró llança al mercat un tercer món dins de la gamma EcoGiró per presentar els nous envasos 100% cel·lulosa. Fins ara, Giró es dividia en solucions 100% plàstic i 100% compostable, però aquest any 2022 presentem un nou món basat en la cel·lulosa com a material 100% reciclable amb què es poden elaborar envasos termoadhesivats (Girsac i Ultrabag) o grapa ( WG i C2C).

Els envasos de cel·lulosa estan confeccionats per materials 100% cel·lulòsics. L'envàs Termoadhesivat consisteix a unir el film de paper amb la malla Gircel i l'envàs de grapa per unir les etiquetes de paper amb la malla Gircel.

El model d'aquest nou món es basa en la cel·lulosa que, una vegada utilitzada, ha de ser reciclada al contenidor de paper i cartró per a un nou ús.