La nostra gama de productes compostables

Juliol 2020

Com a líder mundial de l'envasat hortofrutícola, Giró ha desenvolupat una gama de productes compostables per aquells clientes que vulguin basar els seus productes en la sostenibilitat.

Aquesta gama es composa d'una banda d'envasos grapats produits amb malla i etiquetes i per altra banda d'envasos soldats produits amb malla i film. Ambdón tipus d'envasos, tant grapats com termosoldats són envasos 100% compostables.

A més, aquests envasos compostables poden ser produits amb les seves respectives màquines originals: grapadores CA-9S i CA-10 per a envasos grapats compostables i soldadores GirBagger i GirBagger Speed Line per a envasos soldats compostables.