PETJADA DE CARBONI

Maig 2024

Segons dades de la Comissió Europea[1], la dècada de 2011-2020 va ser la més càlida mai registrada, amb una temperatura mitja mundial al 2019 superior en 1,1 °C a nivells preindustrials.

El principal motor del canvi climàtic son les emissions excesives de gasos d'efecte hivernacle (principalment el CO2). Alguns gasos de l'atmosfera terrestre actuen de manera semblant al cristall d'un hivernacle: retenen la calor del sol i impedeixen que escapi a l'espai, provocant així l'escalfament global. Per representar el volum total de gasos d'efecto hivernacle (GEH) s'utilitza la petjada de carboni.

Compromesos amb la sostenibilitat, Giró va col·laborar amb ITENE per realitzar un anàl·lisis comparatiu de la petjada de carboni de diferents solucions d'envasat de fruites i verdures, amb la finalitat de conèixer quines d'elles tenen un impacte menor sobre el medi ambient i el canvi climàtic.

En els resultats veiem com la petjada de carboni està molt relacionada amb el pes dels envasos, deixant caure que, de manera general, com més pes major petjada de carboni:

 

En el mon del envassat de fruites i hortalisses existeixen moltes opcions d'envasar, que en ocasions es presenten com alternatives molt més sostenibles però en realitat no ho són.

Normalment, les solucions d'envasat que no contenen plàstic, pesen més que els propis productes en plàstic. Aixó succeeix perquè el plàstic és un material molt lleuger, que té una gran optimizació de recursos comparat amb altres materials. A més, el plàstic sol tenir una transformació econòmica més senzilla i un estalvi logístic més gran.

 

A Giró pensem que no existeix una solució única i perfecte per a tothom, sino que la clau està en oferir aquell material que millor s'adapta a cada situació i mercat. Com a experts en l'envasat de fruites i hortalisses, sempre hem defensat que el millor és analitzar cada cas per poder oferir així la millor solució als nostres clients.

 

 

[1] Fonts:

Comissió Europea – Departament acció pel clima: Causes del canvi climàtic

https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_es