Signatura del manifest de l'associació "Family Business Network"

Setembre 2020

El Grup Giró és una empresa que està altament compromesa amb el medi ambient. És per això que en els darrers anys, no solament ha desenvolupat una línia d’envasat completament enfocada en la sostenibilitat amb les gammes 100% reciclable i 100% compostable, sinó que ha realitzat un seguit d’accions pel que fa a la companyia, com ha estat la signatura d’un contracte de Subministrament d’Energia Verda, una iniciativa integral per la reducció de residus i emissions, la consecució d’un reciclatge del nostre material sobrant i posterior reintroducció de part d’aquest en el nostre procés productiu o la implementació d’una cultura empresarial compromesa amb la sostenibilitat entre d’altres mesures.

En aquesta ocasió, el Grup Giró s’ha sumat a les més de 180 signatures d’empreses familiars que promouen una iniciativa de l’associació “Family Business Network”.  Aquest manifest és una declaració global conjunta de la FBN i la UNCTAD, on mostra la seva visió i estratègia, a més d’actuar-se i lliurar-se d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible (SDGs) https://sdgs.un.org/goals, que es troben molt alineats amb la visió i posicionament de Giró.

Aquest manifest es basa en les experiències i resultats derivats de diverses consultes de diversos àmbits, permetent un enfocament inclusiu i involucrant a tots els actors de les empreses familiars.  És una crida a l’acció mundial per a les famílies propietàries d’empreses, les seves empreses i l’ecosistema d’aquestes per promoure un model de negoci més propici i, per tant, contribuir al desenvolupament sostenible mundial, al creixement inclusiu i a la prosperitat de tots.

Podeu llegir el manifest o entrar a: https://fbsd.unctad.org/pledge/